slider slider slider slider slider slider

Vzory pro rok 2024

PEVNÁ OPORA
    V DŽUNGLI

 PARAGARFŮ

Oblíbený, výkonný a efektivní program pro tvorbu smluv, návrhů, podání, žalob, odvolání, plných mocí, žádostí a řady dalších dokumentů, 

VÍCE INFORMACÍ

Téměř 1000

VZORŮ
PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

Vytvořte si sami, kdykoliv, rychle a hlavně správně jakýkoliv právní dokument. Ušetřete náklady na právní služby.

OBJEDNAT PROGRAM

Všechny důležité

SMLOUVY, NÁVRHY
      UPOMÍNKY   PLNÉ MOCI

Všechny VZORY připravené k okamžitému použití. Snadné úpravy, personalizace, ukládání i tisk. Vkládání poznámek i vlastních vzorů. 

VÍCE INFORMACÍ

Nejpoužívanější

ŽALOBY, ŽÁDOSTI
     URGENCE   ODVOLÁNÍ

Obchodní a občanské právo podle NOZ a ZOK. Pracovní právo, daně, autorské právo, stavební řízení, insolvence, dražby a mnoho dalších ...

OBJEDNAT PROGRAM

Plus navíc

223 ZÁKONŮ
     V PLATNÉM ZNĚNÍ

Všechny nejpoužívanější zákony a právní předpisy
v platném a úplném znění. 
Ke každému vzoru i příslušný právní předpis, podle kterého byl vytvořen.

VÍCE INFORMACÍ

Časté a pravidelné

AKTUALIZACE 
        Z INTERNETU PO CELÝ ROK

Stále něco navíc. Přidáváme nové vzory. Sledujeme změny zákonů. Vylepšujeme funkce a vzhled. Nabízíme Vám ty nejlepší ceny.

OBJEDNAT PROGRAM

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a vydavatelem programu VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ, který je zároveň provozovatelem internetových stránek www.vzpd.cz (dále jen prodávající). Prodávajícím je společnost Datapont, s.r.o., se sídlem: Lidická 276/36, Praha 5, IČ 25646621, DIČ CZ25646621. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.


II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy firma resp. jméno, adresa, popřípadě další informace jako je telefon, e-mail, IČ, DIČ, atd.).

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, nebo emailem. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 10:00 do 16:00. Pokud k nám objednávka dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě.

Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI prostřednictví České pošty, případně i jiné dopravní společnosti. Zboží je expedováno v nejbližším možném termínu. Běžně do 2 pracovních dnů, maximálně do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.


III. Cena, platba
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny prodávaného zboží bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Prodávající je plátcem DPH, která je vždy přičtena k ceně zboží.

K ceně zboží je přičíten také expediční poplatek ve výši 99 Kč za balení a dopravu zboží ke kupujícímu.

Platba probíhá dobírkou, při převzetí zboží, nebo převodem před odesláním zboží.


IV. Způsoby doručení, Dodací lhůta, čas a místo doručení
Dodání probíhá prostřednictvím České pošty nebo jiné dopravní společnosti. Dodání je do 2 pracovních dní od expedice.

Zásilka je poslána na libovolnou adresu v celé ČR, která je uvedena v objednávce. V případě, že chce kupující doručit zboží na jinou adresu, je povinen tuto skutečnost uvést v objednávce v kolonce Poznámka.


V. Objednání pravidelných aktualizací
Objednáním pravidelných ročních aktualizací se kupující zavazuje k jejich odběru do té doby, dokud jejich odběr nevypoví.

Pravidelné roční aktualizace obdrží kupující spolu s fakturou automaticky, vždy v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

Odběr pravidelných aktualizací je možno zrušit pouze písemně (e-mailem, faxem nebo poštou) a to vždy do konce kalendářního roku na rok následující.

Odběr aktualizací nelze rušit zpětně.

 

VI. Slevy a mimořádné zvýhodněné nabídky
Slevy a mimořádné zvýhodněné nabídky na nákup programu VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ se vztahují pouze na určité časové období, které je vždy uvedeno na webových stránkách www.vzpd.cz.

V případě, že kupující objedná zboží na základě cenově zvýhodněné nabídky, jejíž součástí je, v případě objednání pravidelných ročních aktualizací, i nabídka první aktualizace zdarma, je kupující povinen odebrat alespoň jednu následující placenou aktualizaci.


VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv e-mailem odeslaným kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího, či telefonicky.

Je li kupujícím soukromá osoba (neuvádí v objednávce IČ a DIČ a neuplatňuje odpočet DPH) má, v souladu se zákonem č. 367/2000, právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jeho poškození.

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit, poslat jako křehké.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech, když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího, když není schopen doručit zboží v daném termínu nebo v případech, že zboží již není dostupné.

V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


IX. Bezpečnost a ochrana osobních dat
Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Datapont, s.r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má právo požádat o výmaz z této databáze.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).


X. Záruka a reklamace
Během dodání prodávající ručí za škody způsobné při dopravě.

Po dodání neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího. Společnost Datapont, s.r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace kontaktujte společnost Datapont, s.r.o., viz kontakty.

Reklamační řád
1. Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta ode dne prodeje (odeslání).

2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu, kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem vzory@datapont.cz. Do předmětu zprávy je třeba vepsat „reklamace“.

4. V nejbližší možné době bude kupující kontaktován.

5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

6. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

7. Reklamace jsou vyřizovány individuálně.


XI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

________________

Objednat s 50% slevou  

  • VÍCE NEŽ 1100 DOKUMENTŮ
  • TÉMĚŘ 1000  AKTUÁLNÍCH VZORŮ
  • 223 ZÁKONŮ V PALTNÉM ZNĚNÍ
  • AKTUALIZOVÁNO pro rok 2024
  • Instalace až na 4 rúzná zařízení
  • Aktualizace z internetu

OBJEDNAT S 50%  SLEVOU

________________

NOVINKY

________________

KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI

Firmy, instituce, podnikatelé i obyčejní lidé. Celkem jich je více než 10 000.
Tady je malý vzorek:

√  Městská policie hl. M. Prahy
√  Ministerstvo vnitra ČR
√  Železárny Štěpánov spol. s r.o.
√  Základní škola Loučovice
√  Dopravní podnik hl. M. Prahy
√  ČVUT, správa účelových zařízení
√  Mobilia interier s.r.o.
√  CITY WEST INVESTORS, s.r.o.
√  Městská charita Plzeň
√  MUDr. Jana Jůdová, Děčín
√  Krajský úřad Libereckého kraje
√  Policejní akademie ČR
√  Mendelova zemědělská univerzita
√  A K  JUDr. Vojtěch Skoumal
√  Městská část Praha 7
√  Divadlo Pohádka Praha
√  ČESKÝ HYDROMETEOROLOG. ÚSTAV
√  Město Trhové Sviny
√  SALMONIA s.r.o.
√  METALURGIE Rumburk s.r.o.
√  Statutární město Karlovy Vary
√  RENOKOV, s.r.o.
√  JUDr. Vladimír Řičica, advokát
√  Urocentrum MUDr. Karel Vlček
√  MUDr. Marie Ošťádalová
√  AUDITOR-FIN s.r.o.
√  Město Hulín
√  GRAND REKLAM s.r.o.
√  Farní charita Starý Knín
√  Rehabilitace MUDr. Jan Josl
√  GYNVITAE MUDr. Miroslav Vítek s.r.o.
√  Bytové družstvo v Aši
√  Silniční inženýrská společnost, s.r.o.
√  Středisko služeb školám , v.o.s.
√  Městská kulturní zařízení Jeseník
√  Povodí Labe, s.p., závod Dolní Labe
√  VŠCHT Praha
√  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
√  Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie
√  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
√  Subterra a.s.
√  Občanské  sdružení Most k naději
√  Statutární město Teplice
√  FERINOX s.r.o.
√  Západočeské komunální služby , a.s.
√  FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
√  Gymnázium Trhové Sviny
√  SOU, Praha – Radotín
√  TJ Lokomotiva Cheb
√  Poliklinika Nepomuk s.r.o.
√  Kooperativa, pojišťovna, a.s.
√  Základní škola Rovečné
√  Jihostroj a.s.
√  Slezská Diakonie
√  Lékařský odborový klub - SČL
√  SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o.
√  SIKO KOUPELNY a.s.
√  LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. - LZ Kladská
√  NEWTON Technologies, a.s.
√  Obec Velké Svatoňovice
√  MAITREA a.s
√  Městské Lesy Vysoké Mýto s.r.o.
√  JUDr. Miroslav Rác advokát
√  Statutární město Jihlava
√  Úřad práce ČR KoP Most
√  Jiří Odehnal - Provaznictví
a mnoho, mnoho dalších firem, podnikatelů, osob, úřadů a institucí …